All Is True
-

All Is True

(12a)

-
Archebwch Nawr

Y flwyddyn yw 1613, ac mae Shakespeare yn cael ei gydnabod fel awdur gorau’r cyfnod. Ond daw trychineb wrth i Theatr y Glôb losgi'n ulw, ac yn torri ei galon mae Shakespeare yn dychwelyd i Stratford, lle mae’n rhaid iddo wynebu hen fwganod a theulu wedi'i amddifadu.

Wedi ei glwyfo gan farwolaeth ei unig fab Hamnet, mae’n ei chael hi’n anodd gwella’i berthynas gyda’i wraig a’i ferched. Wrth geisio gwneud hynny mae’n cael ei orfodi i archwilio ei fethiannau ei hun fel gŵr a thad. Wrth iddo chwilio am y gwirionedd mae’n datgelu cyfrinachau a chelwyddau mewn teulu sy’n rhyfela.