Aardman
-

Cymerwch Ran 2019

Aardman

Gweithdai Creu Modelau / Byrddau Stori

-
Archebwch Nawr

Gweithdai Creu Modelau

Bydd uwch wneuthurwr modelau Aardman, Jim Parkyn, yn arwain sesiynau creu modelau ‘Hognob’ (o’r ffilm ‘Early Man’) ar y dydd Sadwrn, a bydd y plant hefyd yn cael cyfle i greu eu ‘Gromit’ eu hunain ar y dydd Sul.

Gweithdai Bwrdd Stori

Dysgwch gan arbenigwr byrddau stori Aardman sut i greu naratif gweledol ar gyfer animeiddio a ffilmiau byr – rhan hanfodol o’r broses greadigol i unrhyw un sy’n creu ffilmiau ac yn animeiddio, yn enwedig y rheiny yn Aardman!

Cewch greu eich bwrdd stori eich hun a dysgu sut y gellir defnyddio darluniau pensil i greu 'animatic' – sef y bwrdd stori wedi’i animeiddio a ddefnyddir i ddod â darluniau'n fyw.