10cc's Graham Gouldman & Heart Full of Songs

10cc's Graham Gouldman & Heart Full of Songs

Archebwch Nawr

Ffurfiodd Graham Gouldman yr hyn a ddatblygodd i fod yn ‘Heart Full of Songs’ chwe blynedd yn ôl, a hynny am ddim rheswm ond i gael y pleser o chwarae ei ganeuon ar eu ffurf symlaf, yn acwstig

Roedd Graham wedi dechrau agor cyngherddau 10cc drwy ganu detholiad acwstig o’r caneuon llwyddiannus a ysgrifennodd ar gyfer perfformwyr eraill. Ymysg rhai o gyfansoddiadau mwyaf adnabyddus Graham mae ‘I’m Not In Love’, ‘Dreadlock Holiday’ a ‘The Things We Do For Love’ ar gyfer 10cc, ‘Bus Stop’ a ‘Look Through Any Window’ ar gyfer The Hollies, ‘For Your Love’ ar gyfer The Yardbirds a ‘No Milk Today’ ar gyfer Herman’s Hermits.

Daeth y fformat mor boblogaidd cafodd ei enw ei hun ac aeth Graham â’r sioe ar ei thaith gyntaf rhwng Ebrill a Mai 2013 ac unwaith eto’r flwyddyn wedyn. Gan fod 10cc wedi bod mor llwyddiannus dros y pedair blynedd ddiwethaf, dyma’r cyfle cyntaf y mae Graham wedi’i gael i fynd â ‘Heart Full of Songs’ ar daith unwaith eto, ac mae o ar ei ffordd i Fae Colwyn!