Swan Lake

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno

Swan Lake

Book Now

Cerddoriaeth gan Pyotr I. Tchaikovsky | Yn cynnwys Cerddorfa byw gyda dros 30 o gerddorion

'Dyma’r perfformiad bale mwyaf trawiadol o ran set a gwisgoedd imi ei weld ers blynyddoedd.’  The Central Fife Times.

Yn dilyn perfformiadau a werthodd allan y llynedd, mae'r Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn ôl ar gyfer eu taith flynyddol o amgylch y DU gyda chynhyrchiad bale teithiol sy’n hudolus ac yn wefreiddiol.  

Cant tri deg a phump o flynyddoedd yn ôl, rhoddwyd gwledd o adloniant i gynulleidfaoedd gyda Swan Lake, gan y cyfansoddwr Rwsiaidd arbennig, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, am y tro cyntaf.  O’r foment honno ymlaen, newidiwyd y byd bale am byth.

Mae Swan Lake yn dilyn hanes dwy ferch ifanc, Odette ac Odile, sydd mor debyg i’w gilydd fel y gellir yn hawdd eu camgymryd am y llall.

Mae’n glasur llawn chwilfrydedd a rhamant trasig sy’n adrodd hanes tywysoges, Odette, a gaiff ei throi yn alarch gan felltith drwg. Daw'r Tywysog Siegfried ar draws haid o elyrch tra’n hela. Ond, pan welai Siegfried un o'r elyrch yn troi i fod yn ferch ifanc a hardd, caiff ei ddenu'n llwyr - a fydd ei gariad yn ddigon cryf i dorri'r felltith drwg?

O ysblander gogoneddus ystafell ddawns y palas i’r llyn yng ngolau lleuad lle mae elyrch godidog yn arnofio’n hamddenol ar y dŵr, mae hanes y rhamant trasig hon yn ddiguro.

Mae Swan Lake yn berfformiad bale sy’n cipio’r ystod lawn o emosiynau dynol fel dim arall - o obaith i anobaith, o arswyd i dynerwch, ac o’r prudd i orfoledd.

Dyma ffordd wych i dreulio eich noson, i greu atgofion y byddwch yn eu trysori am amser hir.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â www.russian-state-ballet.co.uk