RSC LIVE: Pericles (TBC)

RSC Live

RSC LIVE: Pericles (TBC)

Archebwch Nawr

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd siwrneiau peryglus.

Ar ôl cael ei orfodi i adael ei famwlad, mae Pericles yn dod yn ffoadur ar drugaredd y môr a dieithriaid. Gydag effaith o golli ei deulu a’i gartref yn gryf, mae’n ymgolli i rythm y môr yn y gobaith o wyrth. Wedi’i leoli ym myd cyfarwydd siwrneiau peryglus a chynghreiriau bradwrus, dyma stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi.

Mae’r Cyfarwyddwr Blanche McIntyre yn dychwelyd i’r RSC ar ôl ei llwyddiant ysgubol gyda Titus Andronicus (2017) a The Two Noble Kinsmen (2016).