Red Riding Hood
-

Red Riding Hood

-
Archebwch nawr

Efallai fod yr Hugan Fach Goch yn fach, ond mae ar fin mynd ar antur fawr! ...

Mae’r sioe fywiog hon sy’n gyfeillgar i deuluoedd ac sy’n llawn amrywiaeth, yn addas i bob oed. Bydd rhywbeth at ddant pawb.

Mae’n llawn hud, pypedau, jôcs a chymeriadau lliwgar, ac mae Red Riding Hood yn bantomeim sydd mor ddoniol, byddwch chi’n chwerthin dros y lle!

www.magiclightproductions.com

Facebook: MagicLightProds | Twitter: @MagicLightProds