Penderyn Distillery

Penderyn Distillery

Dosbarth Meistr Wisgi

Archebwch Nawr

Rydym yn annog pawb sy’n hoff o wisgi i gymryd rhan yn y Dosbarth Meistr hwn gan Ddistyllfa Penderyn.  Yn ogystal ag elwa ar ei gwybodaeth a’u profiad o bwysigrwydd pren a’r grefft o aeddfedu, byddwch hefyd yn dysgu am y protocol o ran blasu wisgi.

Mae’r Dosbarth Meistr yn para tua dwy awr a hanner.  Er mwyn mwynhau’r sesiwn i’r eithaf, rydym yn argymell yn gryf nad yw’r rhai sy’n cymryd rhan yn bwriadu gyrru adref.  Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn y Dosbarth Meistr yn cael rhodd ar y diwedd.

Sesiwns - 12pm a 3.30pm