Oedolion Ehedol
-

Newydd!

Oedolion Ehedol

Dawns Vertigol

-
Cysylltwch â ni i archebu

Mae dawns fertigol yn defnyddio offer dringo a gweithio ar uchder (rhaffau, harneisiau a dyfeisiadau abseilio) i ddawnsio yn yr awyr ac ar y waliau. ’n ffordd wych o wella ffitrwydd, dysgu sgiliau newydd, bod yn greadigol, ac wrth gwrs HEDFAN!

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol i wneud y dosbarthiadau hyn – byddwn yn eich tywys drwy sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel ac yn eich cyflwyno i dechnegau dawns fertigol. Bydd yna hefyd gyfleoedd i chwarae’n greadigol yn yr awyr.

Ar agor i unrhyw un dros 18 oed sydd â lefel sylfaenol o ffitrwydd. 3.30pm - 4.30pm | £5 y sesiwn

Cynigion arbennig – archebwch le yn y 12 sesiwn ar y dechrau a thalwch bris gostyngol o £50 (yn lle £60) NEU dewch i’r sesiwn cyntaf ar 4 Mai am £5 i weld os ‘da chi’n ei hoffi ac yna archebwch y gweddill am £55!

Archebwch le drwy swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872000

  • 21 Rhagfyr 2019
  • 4 Ionawr 2020
  • 8 Chwefror 2020
  • 7 Mawrth 2020