Gŵyl Storïwyr Ifanc Cymru ’19
-

Gŵyl Storïwyr Ifanc Cymru ’19

-
Am ddim

Dathliad o Straeon ar gyfer bob oed!

Dathliad o Straeon ar gyfer bob oed! Mae’r Awdur a'r Storïwr, Gillian Brownson - Community Theatre Practitioner & Writer, yn dod â thalent adrodd straeon Cymru ynghyd unwaith eto, i rannu straeon gyda storïwyr ifanc profiadol, a'r rhai sydd eisiau rhoi cynnig arni!

 

Oedran: Rhaid cael oedolyn gyda phob plentyn dan 18 oed.

 

*** Straeon Agoriadol *** 

Cyfle i brofi straeon mewn 3 ffordd wahanol iawn gan 3 artist gwahanol iawn – o ddefnyddio caneuon i ddarlunio, i gysylltu gyda thirwedd Cymru a’r iaith Gymraeg – bydd y straeon agoriadol hyn yn braf i bawb.

 

*** Perfformiad Gwobr Esyllt *** 

Bydd Siân Miriam, sef enillydd Gwobr Esyllt, gwobr ar gyfer storïwyr sy’n fenywod, yn arddangos ei chomisiwn – darn gwreiddiol a ddatblygwyd gan Sian ei hun.

 

*** Llwyfan Straeon Agored – lle diogel i arbrofi gyda straeon! *** 

Am y tro cyntaf erioed, rydym yn annog unrhyw un, os oes ganddynt brofiad adrodd straeon ai peidio, i ddod i roi tro arni! Efallai eich bod am roi cychwyn ar eich huchelgais i ddod yn adroddwr Straeon sy’n ennill gwobrau, neu efallai eich bod wedi bod yn ystyried sut beth yw adrodd straeon. Mae croeso i chi ddod am dro i’r gofod diogel hwn ar gyfer straeon.

 

*** Straeon a Cherddoriaeth – Gweithdy Galw Heibio gydag Alisa Mair Hughes *** 

Sut all cerddoriaeth fod o gymorth i greu a phrofi straeon? Bydd Alisa yn archwilio’i defnydd o offerynnau, y posibiliadau o gydweithio a harddwch emosiynol y ddau ffurf celfyddydol hyn gyda’i gilydd. 

 

*** Straeon Crankie! Gweithdy Galw Heibio gyda Peter Stevenson *** 

Mae Peter yn enwog am gymysgu straeon a Chelf gweledol gyda’i ddarluniau hardd a’i ddyfais hynod – y crankie! Sesiwn wych i unrhyw un sydd wrth eu boddau’n profi straeon yn weledol ac sydd am brofi darluniad stori eu hunain.

 

*** Chwedlau a’r Tir – Gweithdy Galw Heibio gyda Huw Davies *** 

Mae diddordeb gan Huw mewn straeon sy’n dod o’r ddaear o dan ein tir yma yng Nghymru, o’r mynyddoedd a’r afonydd, o gladdfeydd a phentrefi. Mae Huw yn mynd i archwilio rhai o'r chwedlau hyn yn y gweithdy hwn, mae’n bosib y cewch chithau brofi ychydig o hanes hefyd!

 

*** Cymhorthfa Stori *** 

Felly, rydych yn ystyried adrodd stori, neu rydych eisoes wedi datblygu un, neu mae diddordeb gennych mewn bod yn adroddwr stori a chael ychydig o gyngor. Beth bynnag yw eich cwestiwn am Straeon, bydd yr adroddwraig straeon brofiadol, Fiona Collins, ag ateb i chi, neu gyngor parod o leiaf. Archebwch eich lle er mwyn cael sgwrs gan Fiona a chael ysbrydoliaeth ganddi!

 

***   ‘Adrodd am Aur’ – Storïwr Ifanc Cymru *** 

Y Gynulleidfa’n Penderfynu!

Mae am ddim! Mewn gwirionedd, rydym yn eich talu chi i fynychu! Yn wir, bydd pawb sy’n rhoi tro ar ‘Tell for the Title’ yn derbyn £10, a roddwyd yn garedig gan y Gymuned Adrodd Straeon er mwyn annog y genhedlaeth nesaf o Adroddwyr Straeon. Mae tri categori ar gyfer y goron eleni, sef 7 – 12 oed, 12 – 16 oed ac 16 – 25 oed. Os hoffech gael cyfle, dewch draw gyda stori 5 munud a dangoswch i ni sut adroddwr straeon ydych chi!

Bydd y gynulleidfa’n pleidleisio am dri enillydd. Byddant yn talu sylw i strwythur eich stori – ydy’r stori’n gwneud synnwyr? Pa mor glir yw eich llais – allwn ni eich clywed chi, yw eich geiriau’n eglur? Eich mynegiant – ydych chi’n cysylltu â’r gynulleidfa â’ch llygaid, ydych chi’n dangos empathi tuag at eich cymeriadau? Os gallwch chi wneud yr holl bethau hyn, mae’n bosib y byddant yn pleidleisio i chi!

 

Mae Gwobrau gwch ar gael, gan gynnwys llyfrau gyda llofnod awduron, a mentora am ddim gan adroddwr straeon proffesiynol. Archebwch eich lle i ddweud eich stori, neu gallwch benderfynu os ydych am gystadlu ar y diwrnod os oes llefydd ar ôl. Edrychwn ymlaen at eich gweld!