The Cunning Little Vixen

Welsh National Opera

The Cunning Little Vixen

Janáček

Archebwch Nawr

Un prynhawn yn ddwfn yn y goedwig, mae'r Coedwigwr yn dod ar draws llwynoges ifanc, ac mae'n mynd â hi adref fel anifail anwes i'w deulu. Ond mae gan y greadures chwareus hon gynlluniau mwy ac mae hi'n dianc i ymrafael â'r byd ar ei thelerau ei hun. Wrth i'w hantur ddatblygu, mae holl greaduriaid y goedwig yn dod yn fyw, mewn chwedl sy'n dathlu cylch bywyd.

Wedi ei ysbrydoli gan stribed comig, mae cynhyrchiad lliwgar WNO yn swynol, doniol a dwys. Mae'n ailuno'r Cyfarwyddwr, David Pountney gyda Chyfarwyddwr Cerdd WNO, Tomáš Hanus sy'n arwain cyfuniad o gerddoriaeth werinol a cherddorfaeth soffistigedig Janáček, gan ddwyn i gof bywiogrwydd natur.

Cynhyrchiad ar y cyd â Scottish Opera

Cenir yn Tsieceg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

wno.org.uk/vixen | #WNOvixen