Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Cyngerdd i'r Teulu

Archebwch Nawr

Bydd James Mayhew, y darlunydd a’r awdur i blant, yn peintio’n fyw i gyfeiliant cerddoriaeth ddramatig a hyfryd o felodaidd, yn cynnwys Pictures at an Exhibition gan Mussorgsky. Mae ei ddarluniadau’n lliwgar ac wrth i’r brwsh gyd-symud â’r gerddoriaeth byddant yn dod yn fyw ar ei îsl a chael eu taflunio ar sgrin enfawr.

Yn ei hanfod, mae hwn yn ddigwyddiad swynol a synhwyraidd ac yn gyflwyniad perffaith i’r Gerddorfa i bobl o bob oed.

  • Elin Llwyd  Cyflwynydd
  • James Mayhew  Darlunio byw