Blas ar Gymru

Bwyty y Review

Blas ar Gymru

Dathliad dydd Santes Dwynwen

Archebwch nawr

Mae bwyty Y Review yn Venue Cymru'n falch o gynnal noson of fwyd a diwylliant Cymreig i ddathlu Dydd Santes Dwynwen.

Dewch i fwynhau bwydlen flasu Gymreig o bum cwrs blasus, coctel Cymreig wirth gyrraedd ac adloniant Cymreig arbennig.

Bydd wir yn flas ar Gymru na wnewch fyth ei anghofio.