The Barber of Seville
-

Welsh National Opera

The Barber of Seville

Rossini

-
Archebwch Nawr

Mae Iarll Almaviva wedi syrthio mewn cariad gyda Rosina, gwarchodes Doctor Bartolo. Ond mae gan Bartolo gynlluniau eraill ac mae'n bwriadu cadw Rosina i'w hun. Mae Almaviva, gyda chymorth y barbwr lleol, Figaro, yn llwyddo i drechu Bartolo, a thrwy gyfres o ddigwyddiadau digrif a thwyll, mae Figaro yn chwarae Ciwpid. A fydd Figaro yn achub y dydd ac a fydd gwir gariad yn trechu popeth?

Mae cynhyrchiad poblogaidd Opera Cenedlaethol Cymru o The Barber of Seville - wedi'i osod mewn piazza Sbaenaidd traddodiadol - yn cyd-fynd yn berffaith gydag alawon ffraeth a mynegiannol Rossini. Gyda sgôr cofiadwy sy'n cynnwys Aria Figaro, dyma'r opera berffaith i godi calon.

www.wno.org.uk/barber | #WNObarber