Avenue Q
-

Mae Llandudno Musical Productions yn cyflwyno

Avenue Q

-
Book now

Mae Avenue Q yn adrodd hanes hynod ddoniol bachgen sydd newydd raddio o’r coleg wrth iddo geisio canfod ei draed yn y byd mawr, gan wneud ffrindiau, canfod cariad ac yna'i golli! Mae’n cyfarfod ambell i gymeriad digon bywiog ar hyd y ffordd! Mae hwn yn fyd llawn pypedau sy’n adlewyrchu hynt a helynt bywyd, wrth iddyn nhw ddod i sylweddoli nad ydi o mor syml ag yr oedden nhw’n wedi’i ddychmygu!